[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v interesne dejavnosti

Nina Rozina (2013) Vključevanje otrok s posebnimi potrebami v interesne dejavnosti. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1844Kb)

  Povzetek

  Interesne dejavnosti (v nadaljevanju ID) so pomemben del programa osnovne šole, saj učenci lahko z vključitvijo v eno (ali več) izmed ponujenih odkrivajo in razvijajo svoja močna področja, interese in sposobnosti. To je še posebej pomembno za tiste učence, ki imajo težave pri učenju in samo pri rednem pouku ne doživijo želenega uspeha. Osrednji namen diplomske naloge je bil obravnavati in analizirati vključevanje otrok s posebnimi vzgojno-izobraževalnimi potrebami (v nadaljevanju PVIP) v interesne dejavnosti. Na osnovi teoretičnih izhodišč in postavljenih raziskovalnih vprašanj smo v raziskavi uporabili polstrukturiran intervju. V raziskavi je sodelovalo 83 učencev: 42 učencev brez posebnih potreb iz Osnovne šole Brezovica in 41 otrok s PVIP, ki so vključeni v redne programe različnih osnovnih šol (Osnovne šole Log-Dragomer, Osnovne šole Ivana Korošca, Osnovne šole Brezovica) in Podružnične šole Bevke. Zanimale so nas razlike med učenci s PVIP in ostalimi učenci pri: vključevanju v ID, številu in vrsti izbranih ID, motivih za vključevanje v ID, predlogih za nove ID, dostopnosti ID in razlogih za nevključevanje v ID. Zanimalo nas je tudi, ali vrsta motnje otrok s PVIP vpliva na vključevanje v ID. Ugotovili smo, da je večina učencev s PVIP vključenih v ID, največkrat pa izberejo eno ID, ostali učenci pa dve. Učenci s fizičnimi/senzornimi primanjkljaji (v nadaljevanju FSP) največkrat izberejo eno, učenci s skritimi primanjkljaji (v nadaljevanju SP) pa dve ID. Učenci s PVIP največkrat izberejo športne ID, najmanj pa izbirajo družboslovne in miselne ID. Med učenci s FSP so najbolj priljubljene jezikovne in tehnične ter ustvarjalne ID, učenci s SP pa največkrat izberejo športne ID. Skoraj vsi učenci s PVIP se v ID vključijo zaradi lastnega interesa. Učenci s PVIP, ki niso bili vključeni v ID, so kot razlog največkrat navedli nezanimanje, ostali učenci pa so največkrat navedli zunajšolsko dejavnost. Večina učencev s PVIP ne kaže podobnih interesov pri dejavnostih prostega časa in pri ID. Otroci s SP se v prostem času in pri ID večkrat kot učenci s FSP ukvarjajo z različnimi dejavnostmi. Učenci menijo, da so ID dostopne vsem. Učenci s PVIP se največkrat sami odločijo za vključitev v ID. Predvsem učenci s FSP si želijo še več športnih ID, učenci s SP pa so večinoma zadovoljni s trenutno ponudbo oz. nimajo ideje za nove ID. Rezultati kažejo, da med otroki s PVIP in ostalimi ni statistično pomembnih razlik. Ugotovili smo tudi, da vrsta motnje otrok s PVIP ne vpliva na vključevanje v ID.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: otroci s posebnimi potrebami, vključevanje, interesne dejavnosti, interes
  Število strani: 75
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Mojca Lipec StoparMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9655881)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1539
  Datum vnosa: 20 Jun 2013 12:48
  Zadnja sprememba: 20 Jun 2013 12:50
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1539

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa