[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Vloga svetovalnega delavca pri socialnopedagoški obravnavi dečka z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli

Darja Krašovec (2013) Vloga svetovalnega delavca pri socialnopedagoški obravnavi dečka z vedenjskimi in čustvenimi težavami v osnovni šoli. Magistrsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1961Kb)

  Povzetek

  Magistrsko delo predstavlja proces socialnopedagoške obravnave dečka z izstopajočim vedenjem v osnovni šoli. Teoretični del opredeljuje spremembe v postmoderni družbi ter kazalce socialne ranljivosti mladih. Opisuje vpliv šole in šolskega (ne)uspeha, vlogo in temeljne naloge šolske svetovalne službe ter predstavi socialnopedagoško metodiko dela z otroki. S pomočjo klasifikacij čustvenih in vedenjskih težav ter dejavnikov, ki vplivajo na njihov nastanek, spoznamo, da so vedenjske in čustvene težave posledica številnih ogrožujočih dejavnikov, ki se lahko pojavljajo v družini, otroku samem ali v njegovem širšem okolju ter da je njihova opredelitev odvisna od socialno-kulturnega konteksta. Empirični del naloge je longitudinalna študija primera. Kronološka analiza dogodkov prikazuje model načrtovanja in izvajanja socialnopedagoških intervencij z namenom pomoči dečku z vedenjskimi in čustvenimi težavam v celotnem obdobju njegovega osnovnošolskega izobraževanja. Opisan je proces ocenjevanja dečkovega življenjskega položaja in problemske situacije in v povezavi s tem načrtovanje oblik podpore in socialnopedagoške pomoči na šoli, sodelovanje s starši, vključevanje zunanjih institucij ter proces timskega sodelovanja različnih strokovnih služb. Analiza in interpretacija prikazujeta dinamiko, ki se pojavlja ob interdisciplinarnem pristopu in sodelovanju različnih ustanov ter celovitost pojavov, strategij in metod ob socialnopedagoški obravnavi. Delo osvetljuje vlogo svetovalnega delavca in njegov položaj na šoli ter ob uporabi sistemskega pogleda, ki omogoča zajetje in upoštevanje kompleksnejšega prepleta dejavnikov v njihovem medsebojnem sovplivanju, prispeva k boljšemu razumevanju problematike obravnave otrok z izstopajočim vedenjem v šolah. Sklepi prinašajo ugotovitve, ideje in predloge, ki lahko prispevajo k ustreznejšim strategijam dela z vedenjsko izstopajočimi otroki in napredku socialnopedagoške znanosti.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Magistrsko delo)
  Ključne besede: vedenjske in čustvene težave, družina, šola, svetovalno delo, načrtovanje socialnopedagoške pomoči, timska obravnava
  Število strani: 168
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Mitja KrajnčanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9601097)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1415
  Datum vnosa: 15 Apr 2013 12:56
  Zadnja sprememba: 15 Apr 2013 12:56
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1415

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa