[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Hiperakumulacija kadmija pri različnih populacijah ranega mošnjaka v Slovenijiin pomen za fitoremediacijo

Nina Kavčič (2012) Hiperakumulacija kadmija pri različnih populacijah ranega mošnjaka v Slovenijiin pomen za fitoremediacijo. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (3056Kb)

  Povzetek

  V diplomski nalogi smo želeli primerjati različne populacije (Lozice, Lokovec, Mežica) ranega mošnjaka (Thlaspi praecox) pri različnih koncentracijah Cd v substratu. Rani mošnjak je nedavno odkrita vrsta, ki hiperakumulira Cd, in je v Sloveniji avtohtona. V rastnih komorah smo pri kontroliranih pogojih iz semen vzgojili tri različne populacije Thlaspi praecox - Lozice, Lokovec in Mežica. Rastline so rasle na različnih koncentracijah Cd v rastnem substratu (0, 50, 100, 250 mg/kg Cd). Rastline smo vzorčili pred cvetenjem, tako da smo ločili rastni substrat, korenine in poganjke. Korenine in poganjke smo mineralizirali z mešanico HNO3 in HClO4 (v razmerju 10:1). Cd v rastnem substratu pa smo ekstrahirali z amonijevim acetetom. Koncentracijo Cd v koreninah, poganjkih in substratu smo nato izmerili z atomsko absorpcijsko spektroskopijo (AAS). V drugem delu poskusov pa smo v času cvetenja in semenenja nabrali rastline na njihovih naravnih rastiščih (Lozice, Lokovec, Mežica) in določili koncentracijo Cd v koreninah, poganjkih in tleh s pomočjo rentgensko fluorescenčne spektrometrije (XRF). Populacije, ki so zrasle na svojih naravnih rastiščih, se med seboj razlikujejo v koncentraciji Cd v tleh, poganjkih in koreninah, s tem, da ima mežiška populacija največjo koncentracijo Cd v vseh vzorcih in se statistično značilno razlikuje od ostalih dveh populacij. Lokovška in loziška populacija imata TF večji od 1, medtem ko ima mežiška populacija TF manjši od 1. BAF poganjkov je največji pri mežiški in lokovški populaciji. BAF korenin pa je največji le pri mežiški populaciji. Rezultati iz narave kažejo, da koncentracija Cd v tleh pri populaciji iz Lozic preseže opozorilno vrednost za Cd (2 mg kg-1), populaciji iz Lokovca in Mežice pa presežeta kritično vrednost za Cd (12 mg kg-1). Lokovška in mežiška populacija že na svojih naravnih rastiščih presežeta mejo, ki določa hiperakumulacijsko sposobnost za Cd (>100 mg Cd/kg v SM). Populacije, ki smo jih vzgojili pri kontroliranih pogojih, se po biomasi med seboj statistično značilno ne razlikujejo. S povečevanjem koncentracije Cd v tleh pa je opaziti upad biomase korenin pri vseh populacijah še posebej pri lokovški in loziški populaciji. Mežiška populacija ima največjo koncentracijo Cd v poganjkih in koreninah, največji BAF, največjo skupno vsebnost Cd v poganjkih in koreninah in največjo fitoekstrakcijsko sposobnost. TF pa ima manjši od 1, kar pa ni običajno za mežiško populacijo. Pri vseh populacijah smo izmerili več kot 100 mg/kg Cd v SM v poganjkih in koreninah (tam kjer smo dodali Cd v substrat). Prav tako so vse populacije tolerirale visoke koncentracije Cd v substratu. Glede na rezultate smo potrdili, da je mežiška populacije najbolj primerna za fitoremediacijo s Cd onesnaženih tal.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: koncentracija Cd, hiperakumulacija Cd, Thlaspi praecox, fitoekstrakcija Cd, Lozice, Lokovec, Mežica, variabilnost med populacijami
  Število strani: 72
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  prof. dr. Marjana RegvarMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9600073)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta, Biotehniška fakulteta
  ID vnosa: 1407
  Datum vnosa: 15 Apr 2013 13:05
  Zadnja sprememba: 15 Apr 2013 13:05
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1407

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa