[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Mnenje učiteljev o usposobljenosti za poučevanje gimnastičnih vsebin pri športni vzgoji

Urška Kužnik (2013) Mnenje učiteljev o usposobljenosti za poučevanje gimnastičnih vsebin pri športni vzgoji. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1526Kb)

  Povzetek

  Ugotavljali smo, kakšno je izvajanje vsebin gimnastike v osnovni šoli v prvem in drugem triletju. Podatke smo zbrali z vprašalnikom, ki smo ga predhodno sestavili ob pomoči dr. Vesne Štemberger in s pomočjo literature. Vprašalnik je zajemal 22 vprašanj. V prvem delu so bila vprašanja splošnega značaja (spol, starost, razred poučevanja), v drugem pa vprašanja o poučevanju gimnastike (priljubljenost športne vzgoje in gimnastike, uspešnost pri gimnastiki, strahovi učiteljev in učencev, učne metode, metodični postopki, pravilne izvedbe gimnastičnih prvin, pravilno varovanje učencev, pravilno nudenje pomoči učencem itd.). Cilji raziskave so bili ugotoviti, kako radi učitelji poučujejo športno vzgojo in gimnastiko in koliko ur na leto namenijo gimnastiki. Želeli smo ugotoviti, kakšne izkušnje imajo učitelji z gimnastiko iz časa njihovega šolanja, katere gimnastične vsebine poučujejo najbolj pogosto in katere najmanj, katere strahove tekom poučevanja doživljajo in kako pogosto ter s katerimi strahovi se pri gimnastiki soočajo učenci. Ugotoviti smo želeli, katere učne metode učitelji pri poučevanju največkrat uporabljajo in kako dobro poznajo metodične postopke in pravilne izvedbe posamezne gimnastične vsebine. Želeli smo ugotoviti, kako dobro poznajo pravilno varovanje učencev in pravilno nudenje pomoči učencem pri posameznih gimnastičnih vsebinah in kako pogosto učencem dovolijo izvajati medsebojno pomoč in varovanje. Ugotoviti smo želeli, katere učne metode učitelji pri poučevanju največkrat uporabljajo, katere prilagoditve uporabljajo za učence, ki se pri gimnastiki soočajo s težavami, kako dobro poznajo gimnastično izrazoslovje in kako pogosto ga uporabljajo, kako pogosto nanj opozarjajo učence in koliko učiteljev se na področju gimnastike (še) želi izobraževati. V raziskavi je sodelovalo 337 (tristo sedemintrideset) učiteljev in učiteljic (v nadaljevanju učitelji) prvega in drugega triletja. Za obdelavo podatkov smo uporabili metode osnovne statistike – število odgovorov in število odgovorov, izraženo v odstotkih. Z raziskavo smo ugotovili, da 42,2 % učiteljev rado poučuje športno vzgojo v primerjavi z drugimi učnimi predmeti in 38,6 % rado poučuje gimnastiko v primerjavi z drugimi učnimi vsebinami športne vzgoje. Ugotovili smo, da 47,5 % vseh učiteljev na leto gimnastiki nameni od 0–20 ur in da je bilo največ učiteljev (37,4 %) pri gimnastiki v času šolanja uspešnih oziroma dokaj uspešnih (37,4 %). Kar 52,2 % vseh vprašanih pravi, da njihov uspeh oziroma neuspeh vplivata na to, kako radi poučujejo gimnastiko. Skoraj četrtina vseh sodelujočih v raziskavi (23 %) najpogosteje izvaja skoke, najbolj redko pa akrobatiko (17 %). Ugotovili smo, da se 45,3 % učiteljev največkrat sooča s strahom pred poškodbami učencev, 42,8 % jih meni, da učenci občasno občutijo strah pri izvajanju gimnastičnih prvin, kar 48,8 % učiteljev pa je mnenja, da učenci največkrat doživljajo strah pri akrobatiki. Najpogosteje uporabljena učna metoda je neposredna demonstracija – zanjo se je odločilo 26,1 % učiteljev. Ugotovili smo, da največ učiteljev (36,2 %) povprečno pozna metodične postopke akrobatike, metodične postopke skokov (46,3 %), ves in opor (44,2 %), vaj ravnotežja na ožji površini (47,2 %) in ritmike (36,2 %) pa učitelji poznajo dobro. Kar 30 % učiteljev pravi, da so povprečno seznanjeni s pravilnimi izvedbami akrobatike, s pravilnimi izvedbami skokov (44,5 %), ves in opor (42,4 %), vaj ravnotežja na ožji površini (46 %) in ritmike (38,9 %) pa so učitelji seznanjeni dobro. Ugotovili smo, da so s pravilnim varovanjem učencev in s pravilnim nudenjem pomoči učencem pri akrobatiki (29,4 %), skokih (42,1 %), vesah in oporah (40,7 %), vajah na ravnotežja na ožji površini (43,6 %) in pri ritmiki (40,9 %) učitelji seznanjeni dobro. Največ učiteljev (55,2 %) pri akrobatiki, skokih (38,3 %) in pri vesah in oporah (29,4 %) učencem zelo redko dovoljuje izvajati medsebojno pomoč in varovanje, pri vajah ravnotežja na ožji površini (34,4 %) in pri ritmiki (28,5 %) pa to dovoljujejo občasno. Ugotovili smo, da največ sodelujočih učiteljev (26,7 %) učencem pomaga s pomočjo oziroma s prijemom. Kar 49,3 % učiteljev dobro pozna gimnastično izrazoslovje, pri poučevanju gimnastike ga skoraj polovica učiteljev (43,1 %) uporablja (le) občasno, 43,2 % učiteljev pa na gimnastično izrazoslovje učence občasno opozarja. Ugotovili smo tudi, da se kar 79,2 % učiteljev na področju gimnastike (še) želi izobraževati.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: gimnastika, učitelji prvega in drugega triletja, gimnastične vsebine, varnost, varovanje in pomoč
  Število strani: 127
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Vesna ŠtembergerMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9595209)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1401
  Datum vnosa: 11 Apr 2013 15:25
  Zadnja sprememba: 11 Apr 2013 15:25
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1401

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa