[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Metode plesno gibalne terapije v preprečevanju težav na področju čustvovanja in vedenja v osnovni šoli

Jerneja Langus (2012) Metode plesno gibalne terapije v preprečevanju težav na področju čustvovanja in vedenja v osnovni šoli. Specialistično delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (2377Kb)

  Povzetek

  V specialističnem delu preverjam, kako metode pomoči z umetnostjo, zlasti metode plesno gibalne terapije, učinkujejo na celostni razvoj otroka na nižji stopnji osnovne šole. Metode Plesno gibalne terapije so pri tem pojmovane kot preventiva z namenom preprečevanja asocialnih vzorcev vedenja v razredu in kot oblika psihosocialne pomoči. S celostnim pristopom prepletanja telesnih, doživljajskih, miselnih in socialnih dejavnosti spodbujam celostni razvoj otroka. S tem namenom v okviru obravnavanega vzorca v raziskavi preverjam učinke metode ustvarjalnega giba in plesa. Metodo ustvarjalnega giba in plesa pojmujem kot eno od metod plesno gibalne terapije, ki je ena od vrst pomoči z umetnostjo. V specialističnem delu teoretsko podrobneje predstavljam naslednje vsebine: socialno vedenje in asocialno vedenje kot nasprotje prvega ter v povezavi s tem, težave na področju čustvovanja in vedenja. Nakažem nekatere poti pomoči pri pojavih takih oblik vedenja. Opredelim pojem celostnega razvoja otroka, poudarim razredno inkluzijo kot sodobno kulturo vključevanja otrok s posebnimi potrebami. S pomočjo ustvarjalnega giba, kot ene izmed metod skupinske plesno gibalne terapije osvetlim razloge za predstavljeni pristop do vzgojno izobraževalnega dela z otroki na nižji stopnji osnovne šole. Na podlagi zastavljenih ciljev predstavljam program plesno gibalnih dejavnosti v skupini. S praktičnim izvajanjem načrtovanih dejavnosti ter s kvalitativnim raziskovanjem po metodi skupinske študije primera iščem odgovore na raziskovalni vprašanji ali gibalno plesne dejavnosti zmanjšujejo asocialno vedenje in prispevajo k pozitivni socialni interakciji in v kolikšni meri gibalno plesne dejavnosti delujejo kot način preprečevanja težav na področju čustvovanja in vedenja v osnovni šoli.S tem iščem odgovore o učinkovitosti preventivnih metod plesno gibalne terapije v vzgojno izobraževalnem procesu. V času izvajanja dejavnosti spremljam proces in spremembe v gibno-plesnem izražanju otrok, komunikacijske, emocionalne, vedenjske in interakcijske spremenljivke, dinamiko skupine in napredek posameznega otroka. Uporabim Inventarij za učiteljevo ocenjevanje socialnega vedenja učencev – ŽAN (vedenjski pojavi Žrtev, Agresivnosti, Nevrotskih tesnobnih znakov), Indeks empatičnosti za otroke in mladostnike in analiziram posneto fotografsko in video gradivo po metodi EBL. Ugotovitve glede na zastavljeni raziskovalni vprašanji so pokazale, da so gibalno plesne dejavnosti zmanjšale asocialno vedenje nekaterih otrok. S tem se je povečala pozitivna socialna interakcija vseh otrok v skupini. Analiza opažanj je pokazala tudi, da omenjene metode delujejo kot način preprečevanja težav na področju čustvovanja in vedenja. Povečala se je empatičnost otrok, pojavne oblike vedenja žrtve, agresivnosti in nevrotskih znakov so bile vidno manjše. Raziskav, ki bi proučevale učinke metod umetnostne terapije na učence v osnovni šoli, ni veliko. Moje pozitivne ugotovitve prispevajo k večji prepoznavnosti metod plesno gibalne terapije in vključevanja le-teh v vzgojnoizobraževalni proces v osnovni šoli z namenom preprečevanja težav na področju čustvovanja in vedenja ter spodbujanja pozitivne socialne interakcije in pozitivne razredne klime. Dosedanji ugotovljeni spodbudni odzivi učencev na tak pristop so tudi razlog, zaradi katerega se zdi raziskovanje v tej smeri zanimivo in vredno.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Specialistično delo)
  Ključne besede: preprečevanje težav na področju čustvovanja in vedenja, metoda ustvarjalnega giba, plesno gibalna terapija, razredna stopnja osnovne šole
  Število strani: 120
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  dr. Breda KrofličMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9540681)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1256
  Datum vnosa: 29 Jan 2013 07:11
  Zadnja sprememba: 29 Jan 2013 07:11
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1256

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa