[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Stališča različno starih učencev o dejavnikih učne uspešnosti

Simona Sušnik (2012) Stališča različno starih učencev o dejavnikih učne uspešnosti. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (817Kb)

  Povzetek

  V diplomskem delu so predstavljena stališča učencev 5., 7. in 9. razreda o posameznih dejavnikih učne uspešnosti. V teoretičnem delu so obravnavane temeljne značilnosti učne uspešnosti, dejavniki učne uspešnosti in stališča, ki se nanašajo na dejavnike učne uspešnosti. Podrobneje so opisane predvsem tri skupine dejavnikov učne uspešnosti, tj. osebnostne značilnosti, značilnosti družine in značilnosti šolskega okolja, ki so bile preko stališč učencev v diplomski raziskavi podrobneje obravnavane. V empiričnem delu so prikazani rezultati raziskave, v kateri je sodelovalo 516 učencev iz osmih različnih osnovnih šol, ki so obiskovali 5., 7. in 9. razred. V raziskavo so bila vključena posamezna vprašanja iz anketnega vprašalnika, ki sta ga sestavili dr. Helena Smrtnik Vitulić in dr. Irena Lesar. V diplomski raziskavi nas je zanimalo: 1) kakšna so stališča učencev iz 5., 7. in 9. razreda o intelektualnih in govornih sposobnostih, osebnostnih potezah, strogosti učitelja in znanju učencev ter izobrazbi in finančnem stanju družine kot dejavnikih učne uspešnosti ter 2) ali se učenci različnih razredov pomembno razlikujejo v razumevanju pomena omenjenih dejavnikov učne uspešnosti. Rezultati so pokazali, da po mnenju učencev včasih velja, da so šolske ocene odvisne od posameznikovih govornih in intelektualnih sposobnosti; pomembne razlike med učenci iz 5., 7. in 9. razredov so se pokazale glede govornih, ne pa glede intelektualnih sposobnosti. Učenci iz različnih razredov so med posameznimi širšimi osebnostnimi potezami vestnost prepoznali kot najpomembnejšo za posameznikovo učno uspešnost, nato sprejemljivost, odprtost, čustveno stabilnost in nazadnje ekstravertnost; med učenci iz 5., 7. in 9. razredov so se pokazale pomembne razlike v razumevanju pomena nekaterih osebnostnih potez (sprejemljivost, odprtost in čustvena stabilnost). Učenci iz različnih razredov so se delno strinjali, da so šolske ocene odvisne od učiteljeve strogosti in znanja učenca; učenci 9. razreda so bili pomembno bolj kot učenci iz 7. in 5. razreda prepričani, da na posameznikovo učno uspešnost vpliva učiteljeva strogost pri ocenjevanju učenca, učenci 5. razreda pa so bili pomembno bolj kot učenci iz 7. in 9. razreda mnenja, da učitelji ocenjujejo le znanje učencev. Učenci iz različnih razredov so odgovarjali, da večinoma ne velja, da izobrazba in finančno stanje staršev vplivata na učno uspešnost učencev; učenci 5. razredov so bili pomembno bolj kot tisti iz 7. in 9. razreda prepričani, da izobrazba staršev vpliva na učno uspešnost, v stališčih glede finančnega stanja staršev pa med učenci iz različnih razredov ni bilo razlik.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: učna uspešnost, stališča, učenci, starostne razlike
  Število strani: 45
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  doc. dr. Helena Smrtnik VitulićMentor
  izr. prof. dr. Irena LesarSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9439561)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1135
  Datum vnosa: 26 Okt 2012 16:37
  Zadnja sprememba: 13 Nov 2015 12:36
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1135

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa