[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju osnovne šole

Nika Kočevar (2012) Prepoznavanje in delo s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju osnovne šole. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1088Kb)

  Povzetek

  Učitelji v prvem triletju osnovne šole se pri svojem delu srečujejo z različnimi učenci, med katerimi so tudi potencialno nadarjeni. Po Konceptu: odkrivanje in delo z nadarjenimi učenci v devetletni osnovni šoli (1999) postopek identifikacije v tem obdobju še ni predviden, zato je od učiteljev odvisno, ali te učence prepoznajo in ali jim znajo ustrezno prilagoditi pouk, ki jim omogoča uresničevanje njihovih potencialov. V diplomskem delu me zanima, po katerih lastnostih učitelji prepoznajo potencialno nadarjene učence, na kakšne načine jih motivirajo za učno delo in kako njihovim učnim potrebam prilagajajo metode ter oblike pedagoškega dela. V teoretičnemu delu najprej opredelim pojem nadarjenosti, nato pa predstavim, kdo so nadarjeni učenci in katere so njihove značilnosti. Opišem postopek odkrivanja nadarjenih učencev v osnovni šoli, v nadaljevanju pa pozornost namenim najprej učni motivaciji, nato pa se posvetim poučevanju nadarjenih učencev. Izpostavim nadarjene otroke v predšolskem obdobju ter opišem, kaj naj bi učitelji upoštevali pri delu s potencialno nadarjenimi učenci v prvem triletju osnovne šole. Nazadnje predstavim uporabo kurikularnih modelov in individualiziranih programov, s katerimi ima šola možnost spodbujati nadarjene učence v skladu z njihovimi potenciali in interesi. V empiričnemu delu me zanima, po katerih lastnostih učitelji prepoznajo potencialno nadarjene učence, kdo jim pri tem pomaga in s kakšnimi težavami se pri tem srečujejo. Rada bi izvedela tudi, kako učitelji motivirajo potencialno nadarjene učence ter kakšne prilagoditve dela z njimi izvajajo. Zanimajo me prednosti zgodnjega prepoznavanja nadarjenih in ključni problemi, ki pri tem nastajajo, kakor jih zaznavajo učitelji. Empirično raziskavo sem izvedla na vzorcu 35 učiteljev prvega triletja osnovne šole, ki so za namen diplomskega dela izpolnili anketni vprašalnik. Rezultati kažejo, da je pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev v prvem triletju za učitelje najpomembnejša lastnost ustvarjalnost. Pri prepoznavanju potencialno nadarjenih učencev učiteljem najpogosteje pomagajo šolski svetovalni delavci, pri tem pa se največkrat soočajo s težavo, da so učenci nezainteresirani za delo. Potencialno nadarjene učence učitelji najpogosteje motivirajo s pohvalo, med učnim procesom pa jim v največji meri prilagajajo tempo učenja. Učno delo najpogosteje diferencirajo pri matematiki in slovenskem jeziku. Za spodbujanje razvoja učencev z nadpovprečnimi sposobnostmi izven rednega pouka šola nekajkrat na teden organizira interesne dejavnosti in dodatni pouk. Učitelji se na splošno zavedajo zahtevnega dela z nadarjenimi učenci, pri delu z njimi jim največ težav povzroča pomanjkanje časa. Zgodnje prepoznavanje nadarjenih se jim zdi pomembno, saj tako boljše in hitreje spodbujajo razvoj in uresničevanje njihovih nadpovprečnih potencialov, kot problem zgodnjega prepoznavanja nadarjenosti pa v največji meri navajajo težko prepoznavnost nadarjenosti.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: potencialno nadarjeni učenci, učitelji, prvo triletje osnovne šole, prepoznavanje nadarjenih učencev, prilagoditve za nadarjene učence
  Število strani: 58
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Mojca JuriševičMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9440329)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1133
  Datum vnosa: 26 Okt 2012 16:36
  Zadnja sprememba: 12 Nov 2015 16:26
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1133

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa