[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev

Tjaša Strgar (2012) Ustreznost usmeritve v program in prešolanje učencev. Diplomsko delo.

[img]
Predogled
PDF
Download (1658Kb)

  Povzetek

  Med otroke s posebnimi potrebami spadajo tudi otroci z motnjami v duševnem razvoju ter otroci s primanjkljaji na posameznih področjih učenja. Ti dve skupini otrok sta navadno usmerjeni v naslednje vzgojno izobraževalne programe: izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo, prilagojen izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom in posebni program vzgoje in izobraževanja. Presoja in odločitev o usmerjanju v program je na strani komisij za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami. Komisije, na podlagi različnih strokovnih mnenj o posameznem otroku, ocenijo program, za katerega smatrajo, da se bo otrok sposoben po njem izobraževati. V kolikor je bila ta ocena, in z njo povezana usmeritev, neustrezna, je potrebno otroka ponovno usmeriti (in, po potrebi, prešolati). Pri usmerjanju otrok s posebnimi potrebami je vsekakor ključna tudi zgodnja diagnostika in intervencija. Kasnejše usmeritve in dolgotrajnejše šolanje v neustreznem programu je lahko za učenca (pa tudi za učitelje) precej neugodno. Prav stališča učencev (Jurišič, 2003), ki so bili prešolani iz redne osnovne šole v osnovne šole s prilagojenim programom kažejo, da so v rednih osnovnih šolah občutili negativna čustva, po prešolanju pa se, po njihovem mnenju, težave postopoma manjšajo. V raziskovanju na področju Posavja se izkaže, da je večina učencev usmerjenih v prilagojene izobraževalne programe z nižjim izobrazbenim standardom v drugi triadi, s povprečno starostjo 9 let. To pomeni, da so bili otroci v neustreznem programu tri leta (kar lahko pomeni bodisi pokazatelj težav v razvoju šele v 4. razredu bodisi prevelika toleranca težav ali reduciranje zahtev (standardov znanja) v nižjih razredih). Prav tako je hitro razbrati iz dobljenih podatkov to, da je kar 22 odstotkov otrok ponavljalo razred v redni osnovni šoli, ali pa so napredovali brez doseženih standardov znanja. Prav tako so prikazani primeri učencev, ki so se izobraževali po vseh programih navedenih zgoraj (3 učenci iz OŠ dr. Mihajla Rostoharja). Nadaljnje se izkaže, da so otroci z motnjami v duševnem razvoju prešolani iz prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom v posebni program vzgoje in izobraževanja v 4. razredu. S pomočjo podatkov Komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami Novo mesto 2 je zaznana rast prvih usmeritev v program skozi leta in upadanje ponovnih usmeritev. Po pogovoru s strokovnimi delavci (natančneje specialnimi pedagogi) KOUPP NM2 je razvidno, da ni točno določenih testov in diagnostičnih instrumentov (ki ne bi bili na voljo tudi laikom) za diagnosticiranje ovir, motenj in primanjkljajev pri učencih, kar morebiti prispeva k neustreznim usmeritvam v program. V del raziskovanja je spadala tudi anketa svetovalnim službam šol, kjer izvajajo prilagojene programe z nižjim izobrazbenim standardom in/ali posebni program vzgoje in izobraževanja. Vendar pa, zaradi premajhnega števila vrnjenih in ustrezno izpolnjenih anket, rezultatov ne moremo posplošiti na področje Slovenije.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomsko delo)
  Ključne besede: usmerjanje v programe, izobraževalni program s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo (redna osnovna šola), izobraževalni program z nižjim izobrazbenim standardom (osnovna šola s prilagojenim programom), posebni program vzgoje in izobraževanja, komisije za usmerjanje otrok s posebnimi potrebami, stališča učencev ob prešolanju
  Število strani: 82
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  izr. prof. dr. Janez JermanMentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9440841)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1126
  Datum vnosa: 26 Okt 2012 12:17
  Zadnja sprememba: 12 Nov 2015 17:00
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1126

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa