[feed] pefprints@pef.uni-lj.si | [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0 |
English
Logo            
  Logo Prijava | Registracija
 
 

Analiza mnenj staršev in vzgojiteljev o gibalni aktivnosti na prostem

Natalija Majetič (2012) Analiza mnenj staršev in vzgojiteljev o gibalni aktivnosti na prostem. Diplomska naloga.

[img]
Predogled
PDF
Download (1315Kb)

  Povzetek

  Namen diplomske naloge je bil ugotoviti, kako pogosto v vrtcih izvajajo vodene gibalne dejavnosti na prostem, ter analizirati mnenja staršev in vzgojiteljev o tem, kako ocenjujejo pomembnost obvladovanja gibalnih dejavnosti za uspešnost dela s predšolskimi otroki. Diplomska naloga temelji na pregledu slovenske in tuje literature, ki preučuje pomembnost gibanja na prostem, ter na sodobnih raziskavah, ki preučujejo vpliv gibanja na prostem na otrokov celostni razvoj ter vlogo staršev in vzgojiteljev pri tem. Analiza rezultatov sodobnih raziskav je pokazala, da so vzgojiteljice relativno slabo usposobljene za vodenje gibalnih dejavnosti na prostem, zato smo v diplomski nalogi želeli preučiti mnenja vzgojiteljic in staršev o splošni gibalni dejavnosti na prostem, ugotoviti, ali so vzgojiteljice usposobljene za vodenje teh dejavnosti, kako ocenjujejo pomembnost same usposobljenosti ter gibalnega obvladovanja le-te za uspešnost dela s predšolskimi otroki. Ugotoviti smo želeli tudi njihova mnenja o tem, katere usposobljenosti bi morale vzgojiteljice pridobiti v času študija ter količino, kakovost in vrsto gibalnih dejavnosti, ki jih izvajajo z otroki na prostem. V vzorec merjencev smo zajeli 8 vzgojiteljic in 56 staršev otrok, ki obiskujejo dva ljubljanska vrtca. Naključno smo izbrali štiri (4) vzgojiteljice, ki so zaposlene v vrtcu Andersen, in štiri (4) v drugem ljubljanskem vrtcu. 23 (43,4 %) naključno izbranih staršev ima otroka, vključenega v vrtec Andersen, 30 (56,6 %) pa v drug ljubljanski vrtec. Trije starši (5,4 %) se niso želeli opredeliti o tem, katerega obiskuje njihov otrok, zato smo jih iz nadaljnje analize izpustili. Povprečna starost otrok, ki obiskujejo vrtec Andersen, je bila 3,05 let, s standardnim odklonom 1,46. V drugem vrtcu pa je bila povprečna starost otrok 4,18 let, s standardnim odklonom 1,26 let. Povprečna starost vseh otrok pa je bila 3,7 let, s standardnim odklonom 1,45. Vzorec spremenljivk predstavljata dva anketna vprašalnika, sestavljena posebej za starše in vzgojiteljice. Vprašalnik za starše je sestavljen iz petih širše zastavljenih vprašanj zaprtega tipa, kjer se prvi dve vprašanji nanašata na starše oziroma njihove otroke, z drugimi tremi pa ugotavljamo mnenja o pomembnosti gibalnih dejavnosti na prostem ter pomenu usposobljenosti vzgojiteljev za vodenje teh dejavnosti. Ta del vprašalnika je poenoten z vprašalnikom za vzgojitelje. Slednji je razdeljen na šest širše zastavljenih vprašanj zaprtega tipa, kjer se prva tri nanašajo na njihovo gibalno dejavnost in pogostost izvajanja vodenih gibalnih dejavnosti zunaj. Drugi sklop vprašanj pa je poenoten z vprašalnikom za starše. Podatke smo z vprašalniki zbirali maja 2011. Vzgojiteljice, ki so pri raziskavi prostovoljno sodelovale, so hkrati prejele zaprte ovojnice z vprašalniki zanje in jih v enem tednu na isti dan vrnile v ovojnici v posebej pripravljeno škatlo. Enako so vprašalnike prejeli tudi starši in jih v zaprti ovojnici čez en teden pustili v škatli. Razdeljenih je bilo 140 vprašalnikov za starše. Vrnjenih je bilo 56 izpolnjenih vprašalnikov. Podatke smo obdelali s statističnim paketom SPSS (Statistical Package for the Social Sciences). Za izračun frekvence posameznih odgovorov smo uporabili podprogram FREQUENCIES, za izračun opisne statistike pa podprogram DESCRIPTIVES. Za ugotavljanje povezanosti ordinalnih in nominalnih spremenljivk smo uporabili podprogram CROSSTABS, na številčnih spremenljivkah pa T-TEST. Statistično značilnost smo preverjali na ravni petodstotnega tveganja (p 0,05). Analiza rezultatov je med drugim pokazala, da starši otrok, ki obiskujejo vrtec Hans Christian Andersen, višje ocenjujejo pomembnost obvladovanja gibalnih aktivnosti za uspešnost dela s predšolskimi otroki, kot starši otrok, ki obiskujejo drug vrtec. Te razlike so opazne, a niso statistično pomembne. Ugotovili smo, da se vzgojitelji relativno malo poslužujejo vodenih gibalnih aktivnosti na prostem, kot so igre z žogo, sprehodi, gorništvo, rolanje, kolesarjenje in drugo. Predpostavljamo, da na to najbolj vplivajo subjektivne teorije vzgojiteljic in njihova lastna samoaktivnost.

  Tip vnosa: Delo ali doktorska disertacija (Diplomska naloga)
  Ključne besede: gibanje na prostem, starši, vzgojitelji, mnenja, vrtec, subjektivne teorije vzgojiteljic
  Število strani: 57
  Jezik vsebine: Slovenščina
  Mentor / Somentorji:
  Mentor / SomentorjiIDFunkcija
  viš. pred. mag. Alenka CemičMentor
  doc. dr. Jera GregorcSomentor
  Povezava na COBISS: http://www.cobiss.si/scripts/cobiss?command=search&base=50126&select=(ID=9368137)
  Ustanova: Univerza v Ljubljani
  Fakulteta: Pedagoška fakulteta
  ID vnosa: 1034
  Datum vnosa: 13 Sep 2012 17:50
  Zadnja sprememba: 12 Nov 2015 15:52
  URI: http://pefprints.pef.uni-lj.si/id/eprint/1034

  Akcije (potrebna je prijava)

  Pregled vnosa